Een website om informatie te delen

Keuzes

2017 is het jaar van de keuzes. De tweede kamer verkiezingen en de keuze voor de werkgelegenheid in Nederland door te kiezen voor Open Standaarden en Open Source Software. Na 4,5 jaar hebben we weer onze stem kunnen uitbrengen. Nu de uitslag bekend is zien we dat veel kiezers hebben gekozen voor de partij van list en bedrog. Dit zal betekenen dat we te komende tijd nog vastzitten aan een rechts kabinet. Het belang van privacy en een sterke Nederlandse ICT samenleving gebaseerd op Open standaarden en Open Source Software zal moeten worden behartigt door D66. Beschermen van het leven zal dan moeten komen van de CDA en de CU. Dus gaan de scherpe kantjes ervan af.

De overheid moet ook een keuze maken voor een Open ICT infrastructuur. Het probleem wordt goed geschetst door VMware. Door de marktwerking zie je veel verschillende oplossingen voor het “cloud” vraagstuk. VMware heeft het hier over het ontstaan van “cloud silos”. Ze hebben hier nu een Vaporware oplossing voor “Cross-Cloud Services, currently under development”.

Marktpartijen zijn goed in het maken van producten voor problemen die er niet zijn. We hebben immers een Open Standaard voor een Open ICT infrastructuur. Als het nieuwe kabinet nu kiest voor het bouwen van een Open cloud. Kan het onderwijs en de overheid hierop de Open applicaties ontwikkelen met Open algoritmen zodat de burgers de overheid kunnen vertrouwen en controleren.

Stop met het investeren in black boxen met een zogenaamde open API. En kies voor:

De verkiezingen.

Partij standpunten m.b.t. OS en OSS.

SP
Overheden maken zoveel mogelijk gebruik van open source en zorgen ervoor dat hun systemen leverancier onafhankelijk zijn, onder meer door het gebruik van open standaarden. Software voor de overheid wordt zoveel mogelijk eerst intern ontwikkeld, om de afhankelijkheid van externen te beperken.

GroenLinks
De overheid kiest structureel voor het gebruik van open source software en werkt een strategie uit om het gebruik van gesloten software af te bouwen. Het aanbestedingsbeleid voor ICT wordt hiervoor aangescherpt.

PvdA
Deze partij is de weg kwijt.

PPNL
De overheid moet de ontwikkeling van open source en open standaarden in de publieke en private sector faciliteren, opdat op termijn veel tijd en geld bespaard kan worden.
Om dit te kunnen garanderen en toetsen moeten deze systemen gebouwd zijn met open source software en ontwikkeld met privacy en security by design.
Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter, stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt de kwaliteit van het onderwijs.

D66
Verder moet de ICT-kennis bij de rijksoverheid snel worden verbeterd en moet standaard gekozen worden voor open source software, zodat de afhankelijkheid van leveranciers afneemt, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.
Nu deze beslissingen steeds vaker in de software van deze informatiesystemen zitten, moet die software zelf ook transparant zijn. Om deze reden moet deze als open source worden gepubliceerd, tenzij er zwaarwegende argumenten gegeven kunnen worden om dit niet te doen.

CDA
Deze partij heeft hier geen verstand van.

VVD
Heeft hier geen financieel belang bij.

Open kennis delen

Via deze website kan ik op een Open manier kennis delen over onderwerpen die mij aanspreken. Het zal hier dan ook vooral over Open Source Software gaan. Onderwerpen zoals OSS in het onderwijs en binnen de overheid komen hier aan bod. Verder mag een onderwerp over het meest populaire stukje Open hardware van dit moment niet ontbreken, de Raspberry Pi.

Overzicht website