Een website om informatie te delen

Recht op privacy

Als burger is het moeilijk (kostbaar) om je recht te halen, als je onrecht wordt aangedaan door de dominante marktpartijen als Google en Facebook, die gevraagd en ongevraagd er met je persoonlijke data vandoor gaan. Nu kennen we vanuit de overheid wel instanties (Autoriteit Persoonsgegevens) die onze rechten op privacy moeten handhaven. Maar helaas ze blaffen wel maar bijten niet.

Maar het is mooi dat er een burger uit Oostenrijk is (Max Schrems), die zich wel vastbijt om zijn recht op privacy af te dwingen. Met o.a. zijn rechtsgang tegen Facebook over het schenden van privacy rechten. Wat wel weer hieruit blijkt is dat het gaat om macht en veel geld om je recht te halen.

Het is dan ook goed dat er nu een initiatief is, om een organisatie te starten die wel vecht en bijt voor onze privacy rechten.

Hiervoor is geld nodig, en ik draag met trots een financieel steentje bij, om een succes te maken van deze nieuwe organisatie, die wel opkomt voor onze privacy rechten.

Trotse noyb Gold Supporting Member.


Open kennis delen

Via deze website kan ik op een Open manier kennis delen over onderwerpen die mij aanspreken. Het zal hier dan ook vooral over Open Source Software gaan. Onderwerpen zoals OSS in het onderwijs en binnen de overheid komen hier aan bod. Verder mag een onderwerp over het meest populaire stukje Open hardware van dit moment niet ontbreken, de Raspberry Pi.

Overzicht website