Een website om informatie te delen

Open kennis delen

Via deze website kan ik op een Open manier kennis delen over onderwerpen die mij aanspreken. Het zal hier dan ook vooral over Open Source Software gaan. Onderwerpen zoals OSS in het onderwijs en binnen de overheid komen hier aan bod. Verder mag een onderwerp over het meest populaire stukje Open hardware van dit moment niet ontbreken, de Raspberry Pi.

Nieuws

De lobby industrie van het geld overtuigt de politiek steeds meer om vooral geen wetgeving tegen big data en goede privacy wetgeving te maken. Het verstand van de wetenschap geeft steeds meer waarschuwingen af van de gevaren van big data voor de democratie. Zo ook in het boek van Cathy O’Neil’s Weapons of Math Destruction. Big data is niet tegen te houden maar vraagt wel om sterke regulering van de overheid, met name op het gebied van openheid van de gebruikte algoritmen.

Enkele quotes van Peter Woit over het boek Weapons of Math Destruction.

To me, Facebook is perhaps the most worrisome of all the Big Data concerns of the book. It now exercises an incredible amount of influence over what information people see, with this influence sometimes being sold to the highest bidder. Together with Amazon, Google and Apple, our economy and society have become controlled by monopolies to an unparalleled degree, monopolies that monitor our every move. In the context of government surveillance, Edward Snowden remarked that we are now “tagged animals, the primary difference being that we paid for the tags and they’re in our pockets.” A very small number of huge extremely wealthy corporations have even greater access to those tags than the government does, recording every movement, communication with others, and even every train of thought as we interact with the web.

These organizations are just starting to explore how to optimize their use of our tags, and thus of us. Of the students starting classes here today in the math department, our training will allow many of them to go on to careers working for these companies. As they go off to work on the algorithms that will govern the lives of all of us, I hope they’ll start by reading this book and thinking about the issues it raises.


Een leuke kerstfilm voor onze politici. Ik hoop dat na het zien van deze film dan ook het kwartje valt bij onze volksvertegenwoordigers en dat ze minder naïef worden.


Überwachungsstaat. Een gitzwarte week voor onze privacy.

UK security agencies unlawfully collected data for 17 years, court rules A government spokesperson said the ruling showed that the regimes used to hold and collect data since March and November 2015 respectively were legal.

Der deutsche Auslandsgeheimdienst, der tief im Sumpf der illegalen Überwachung mit den USA und Großbritannien steckt, erhält neue, ausgedehnte Befugnisse, die teilweise verfassungswidrig sind", konstatierte sie. Langjährig illegal praktizierte Überwachungen durch den BND würden nun legalisiert, die Novelle verstoße gegen Bürger- und Menschenrechte.

De overheden staan boven de wet. Als rechters dit constateren passen we toch gewoon de wetgeving aan. Schijt aan de privacy van burgers. We leven dus al in een totalitaire staat.


Stop die discussie eens over overheidsdata in public cloud. De Nederlandse overheid heeft in 2011 gekozen voor een private cloud. En dat is niet voor niets.


Zoals we nu weer zien met de onthulling dat alle Yahoo mail wordt gescand. De EU-US Privacy Shield is alleen maar een rookgordijn om de Europese burgers een gevoel van schijn privacy bescherming te bieden. Alleen als Amerika wetgeving (FISA) aanpast is het mogelijk dat privacy van Europese burgers op minimaal het niveau wordt gebracht van Amerikaanse burgers.


Is er eindelijk een Eurocommissaris die Amerikaanse bedrijven durft aan te pakken op dubieuze belastingdeals, krijg je opmerkingen van meester uitverkoop b.v. Nederland over je heen. Zakkenvuller Willem Vermeend. Om te kotsen zijn uitspraken.


Een goed verhaal van Dirk Helbing in NRC over de gevaren van 'big data'. Bedrijven en overheden gaan met de gegevens van niets vermoedende burgers aan de haal. De privacy waakhond blaft wel maar bijt niet en de meeste politici zijn te druk met de lobbyende bedrijven om het gevaar te onderkennen.


Googles ongebreidelde dataverzamelwoede van privacy gevoelige gegevens weer onder vuur. Waar blijft de handhaving?

Wenn sich die Vermutungen bewahrheiten sollten, dann wäre eine weitere Nutzung von Android-Smartphones durch Berufsgeheimnisträger eine Straftat. Anwälte, Ärzte, Priester und Journalisten dürften keine Android-Telefone mehr nutzen.


Is minister Kamp minister van economische zaken van Amerika, heeft hij aandelen Google of is hij gewoon een beetje dom?

O nee, dat is waar ook het is een VVD minister.


Een belangrijke quote uit het WRR rapport "Big Data in een vrije en veilige samenleving".

Hierbij moet de overheid voldoende afstand houden van het persoonlijke leven van die burgers. Deze afstand onderscheidt een rechtsstaat van een totalitaire samenleving en bepaalt de mate van persoonlijke en maatschappelijke veiligheid. Het veiligheidsbeleid van de overheid moet zo ingekaderd zijn dat het zowel de persoonlijke als de maatschappelijke vrijheid beschermt. Als dat niet gebeurt, ondermijnt dat beleid immers precies datgene wat beschermd moet worden.

En over de samenwerking met Google, Facebook en Twitter:

De inzet van dit soort middelen roept echter ook vele vragen op. Allereerst zijn er spanningen met de privacy van burgers wanneer zij op grote schaal gevolgd en gemonitord worden, zeker wanneer daarbij ook socialemediaberichten worden geanalyseerd.

Daarbij dreigen overheden bovendien afhankelijk te worden van de (grote) bedrijven die hiervoor de technologieën leveren, en met wie zij publiek-private samenwerkingen aangaan.

Is Nederland nog een democratische rechtsstaat of al een totalitaire samenleving?


VVD minister Van der Steur neemt het WRR-rapport Big Data in ontvangst. Pleit deze VVD minister in zijn toespraak nu voor Open Standaarden en Open Source Software?

Maar wat ik nu al kan zeggen is dit: het spreekt mij zeer aan dat de WRR de nadruk legt op:
De vergroting van de transparantie en controleerbaarheid.
Op het belang van menselijke tussenkomst.
En op de deugdelijkheid van algoritmes.

Zie je wel zelfs de VVD ontkomt niet meer aan Open Standaarden en Open Source Software!


Data is macht/geld. Het Google, Facebook data verdienmodel bij een leverancier van landbouwvoertuigen. Ze geven geen "gratis" dienst weg maar zelfs een "gratis" tractor.


Als de volksvertegenwoordigers niet voor ons opkomen moeten we als burgers de barricaden op tegen Google en Facebook!


Met dank aan Google, Facebook, Apple en Microsoft.


Zoals Paul Mason goed aangeeft in zijn boek Postcapitalism, kennis is macht en zien we dat de macht nu te veel komt te liggen bij dominante marktpartijen zoals Google en Facebook. In Duitsland hebben ze hier een mooie naam voor.


Ubuntu 16.04 is uit. Een zogenaamde Long term support LTS. Maar let op dit geldt alleen voor de Main repository! Kun je toch beter gebruik maken van Debian.


Het ware gezicht van Facebook. Data is kennis en macht. De data die nu door dominante marktpartijen op een achterbakse manier vergaard ten gelde wordt gemaakt of door regeringen wordt gebruikt als machtsmiddel. Met alle middelen beschermen ze hun markt. Zie hier een citaat van Max Schrems uit een interview op trend.at:

Ihr bekanntester Widerpart Facebook hat Sie anfangs ignoriert, dann klein geredet. Wie geht Facebook heute mit Ihnen um, gibt es Kommunikation?
Schrems: Die sind aggressiver geworden und schicken Hintergrund-E-Mails an Journalisten, die de facto diskreditieren sollen. Da sagen sie dann, dass ich ein Buch herausgebracht habe und die Verfahren nur aus Eigen-PR machen würde. In den USA haben sie wiederum das Gerücht gestreut, dass ich von der Deutschen Telekom bezahlt würde. Auch recht pervers ist, dass sie ein offizielles Zwei-Zeilen-Statement schicken – wir halten uns an alle Regeln – und dann kommen drei Seiten „geheime Hintergrundinformation“ in denen diskreditiert wird.
Wenn ein Weltkonzern schon so tief geht bei einem Studenten, dann denkt man sich, so schlecht arbeitet man gar nicht. Das Coole ist, ich mach das rein Überzeugung und das weiß auch jeder Journalist, der über die Jahre mit mir geredet hat. Die Sache wirkt also nur sehr schlecht.


Privacy Shield is een waardige opvolger van Safe Harbor. Net zo slecht dus, maar goed het doel was tijd kopen en dat is wel weer gelukt. Nu maar hopen dat onze privacy waakhonden hier niet intrappen. Ondertussen zie je dat volksvertegenwoordigers vragen aan burgers wanneer we onze rechten halen bij de rechter? Aan onze volksvertegenwoordigers: stop met deze Bullshit bingo en kom met wetgeving in overeenstemming met onze grondrechten.


In Nederland was de vraag in de tweede kamer, wie heeft er gelekt binnen de commissie stiekem? De echte vraag is echter, heeft Nederland ook een license to kill?


Een goed boek voor onze intelligente VVDers, "Postcapitalism by Paul Mason". Een waardige opvolger van “Das Kapital von Karl Marx”.


Naar aanleiding van het rapport van de tijdelijke commissie ICT over de ICT-faal binnen de Nederlandse Rijksoverheid heeft Minister Blok een wel zeer intelligent stuk geschreven. Van welke partij is Minister Blok ook al weer? Zoals we wel kennen van de VVD zijn ze ook nu weer zeer enthousiast over het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software.

In plaats van het knuffelen met de dominante marktpartijen lijkt het mij verstandig om het onderwijs in Nederland eens flink op te schudden door b.v. het “gratis” beschikbaar stellen van Microsoft Office te verbieden (anders wordt het nooit wat met ODF). Laat het onderwijs werken met Open Source. Dan krijgen wij vanzelf voldoende Nederlanders met Open Source kennis. Kortom Nederlandse Overheid, investeer in Nederlandse kennis!


Doet de Europese Commissie eens een keer gek door een Europese aanbesteding te doen voor ICT. Laten ze de private cloud infra bouwen door GCHQ partner BT? En gaan ze de public cloud in bij IBM? Dit zijn ook de eerste namen die bij mij opkomen als het gaat om cloud infrastructuur. Het komt helemaal goed met Europa.


"Privacy Shield", "Safe-Harbor 2.0" De rechter heeft gesproken en de politiek maakt er weer een leuk verhaal van om tijd te rekken. Aan de Autoriteit Persoonsgegevens, trap hier niet in en doe uw werk.


VVD, doofpot, beerput. Wie haalt de bezem erdoor?


Verrassend. VVD voert ook dit jaar de lijst aan van integriteitsschandalen onder politici.


Lang leve Europa. Money rules the world:


De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt het druk in februari 2016.


Zeker nu Microsofts besturingssysteem Windows 10 is verworden tot een botnet, is het tijd om over te stappen op een besturingssysteem wat van ons allen is, Debian. En overheid/onderwijs, schiet is een beetje op met die exit strategie (Motie Vendrik 2.0).


Sluit mooi aan op het artikel uit NRC.


Een goed artikel in de NRC over technologie en politiek.

Overzicht website